Transformujące ćwiczenie z Konradem: “Żyj na swoich zasadach”