Transformującą sesja z Dagmarą: Pożegnaj dziecko, wyzwól w sobie kobietę