Medytacja: Pozwalam odejść temu, co nie wibruje z Boginią we mnie.

Twój Koszyk

Twój Koszyk